Akreditacija

Crux od 14.04.2019 godine posluje kao akreditirani umjerni laboratorij prema zahtjevima HRN EN ISO/EC 17025 : 2017 pri HAA za umjeravanje klipnih mjerila volumena

Naš laboratorij je akreditiran u mjernom području 0,1 µl do 50 ml sa mjrnom sposobnošću od 0,03 µl

Posted in Akreditacija.