Atomska apsorbcija

Standardi za AAS

Standardi dolaze kao pojedinačni ili miješani standardi kao npr. za pitke vode. Također je važno za napomenuti da postoji mogućnost izrade miješanog standarda  po Vašoj želi od 100ml do 100l.

Svi standardi su sljedivi do NIST-a i dolaze sa certifikatom

Standardi za AAS pojedinacni

Svi standardi dolaze u pakiranjima od 100, 250 i 500 ml u koncentracijama od 1.000 i 10.000 ppm

 • SE Standard, Aluminum,
 • SE Standard, Cerium,
 • SE Standard, Cesium,
 • SE Standard, Chromium,
 • SE Standard, Chromium+6,
 • SE Standard, Cobalt,
 • SE Standard, Copper,
 • SE Standard, Dysprosium,
 • SE Standard, Erbium,
 • SE Standard, Europium,
 • SE Standard, Gadolinium,
 • SE Standard, Gallium,
 • SE Standard, Germanium,
 • SE Standard, Gold,
 • SE Standard, Hafnium,
 • SE Standard, Holmium,
 • SE Standard, Indium,
 • SE Standard, Iron,
 • SE Standard, Lanthanum,
 • SE Standard, Lead,
 • SE Standard, Lithium,
 • SE Standard, Lithium-6,
 • SE Standard, Arsenic,
 • SE Standard, Arsenic+3,
 • SE Standard, Lutetium,
 • SE Standard, Magnesium,
 • SE Standard, Yttrium,
 • SE Standard, Zinc,
 • SE Standard, Zirconium,
 • SE Standard, Boron,
 • SE Standard, Carbon,
 • SE Standard, Cadmium,
 • SE Standard, Calcium,
 • SE Standard, Uranium,
 • SE Standard, Vanadium,
 • SE Standard, Titanium-3,
 • SE Standard, Manganese,
 • SE Standard, Mercury,
 • SE Standard, Molybdenum-2,
 • SE Standard, Molybdenum-3,
 • SE Standard, Molybdenum-4,
 • SE Standard, Neodymium,
 • SE Standard, Nickel,
 • SE Standard, Niobium,
 • SE Standard, Phosphorus,
 • SE Standard, Barium,
 • SE Standard, Potassium,
 • SE Standard, Potassium-KCl,
 • SE Standard, Praseodymium,
 • SE Standard, Rhenium,
 • SE Standard, Rubidium,
 • SE Standard, Samarium,
 • SE Standard, Scandium,
 • SE Standard, Selenium,
 • SE Standard, Beryllium,
 • SE Standard, Silicon,
 • SE Standard, Silicon,
 • SE Standard, Silver,
 • SE Standard, Sodium,
 • SE Standard, Strontium,
 • SE Standard, Sulfur,
 • SE Standard, Tantalum,
 • SE Standard, Terbium-Tb,
 • SE Standard, Thallium,
 • SE Standard, Thorium,
 • SE Standard, Bismuth,
 • SE Standard, Thulium,
 • SE Standard, Tin-3,
 • SE Standard, Ytterbium,

Hot Block

 • 36-mjesta
 • 54-mjesta
 • 25-mjesta, 100mL
 • 35-mjesta 100mL
 • 96-mjesta 15mL

Hot Block s kontrolerom

 • External HotBlock™ Pro Controller – Color Touch Screen
 • 54-Well HotBlock™ Pro (Block Only)
 • 35-Well HotBlock™ Pro, 220V (Block Only)
 • SExternal Temperature Probe for HotBlock Remote Control
 • External Temperature Probe Holder for Hot Block Pro
 • 68mL Digestion Vessel with Screw Cap, 500pk
 • Disposable Watch Glass for 50mL Cups, 1000pk

Auto Block

 • 54-Well AutoBlock™ III, 5 Reagent System, 220V
 • 54-well AutoBlock™ III, 10 Reagent, 220V
 • AutoBlock™ II Rack – Polycarbonate, 18 Place
 • AB Parts- HEPA Filter for AutoBlock™ II
 • AB Parts- Reagent Delivery Cap, each
 • AutoBlock™ Reagent Kit- Rack & 5 Reagent Caps

Komora sa HEPA filterom za blokove

 

Posted in Potrošni materijal.