Biochrom WPA kolorimetri i spektrofotometri sa dodatcima

Biowave DNA Spektrofotometar

UV / Vis spektrofotometar dizajniran za molekularnu biologiju. Biowave DNA je moćan alat za laboratorij koji zahtijeva  instrument za određivanje čistoće i koncentracije nukleinskih kiselina, koncentracije proteina ili mjerenja gustoće stanica. S kompaktnim kučištem ovaj instrument može osloboditi dragocjeni laboratorijski prostor.

Biochrom WPA Lightwave II UV/Visible Spectrofotometar

Skeniranje UV / vidljivog spektrofotometra za opće laboratorijske primjene. Biochrom WPA Lightwave II idealan je instrument opće namjene za napredno obrazovanje ili industrijsku upotrebu. Dostupne su verzije sa 3nm ili 5nm širine zrake.

Biochrom WPA Biowave II UV/Visible Spectrophotometer sa metodama

UV / vidljivi spektrofotometar s pohranjenim metodama Life Science. Kombinacija metoda životne znanosti s brzim skeniranjem, kinetikom i sposobnostima koncentracije. Biowave II je vrlo koristan dodatak svakom laboratoriju molekularne biologije. Dostupne su kao 3nm ili 5nm širine zrake.

Biochrom WPA S1200+ Visible Spektrofotometar

Vis spektrofotometar s grafičkim prikazom i skeniranjem valnih duljina. Biochrom WPA S1200 idealan je za uporabu u obrazovnim, kontrolnim, biotehnološkim ili industrijskim laboratorijima.

Biochrom WPA S800+ Visible Spektrofotometar

Kompaktan i robustan VIS spektrofotometar za jednostavna, rutinska mjerenja i idealan instrument za studente koji istražuju spektrofotometriju u znanstvenom obrazovanju.

Biochrom WPA CO8000 za gustoću stanica

Potpuno prijenosni, ručni instrument ima punjivu bateriju tako da se može koristiti gdje se uzgajaju stanice. Idealno za bakteriologiju, kulturu kvasca i laboratorije kulture tkiva.

Biochrom WPA CO7500 kolorimetar

Jednostavan, jeftin kolorimetar koji je vrlo jednostavan za korištenje posebno za studente u znanstvenom obrazovanju.

Biochrom WPA CO7000 kolorimetar medicinski

Jednostavan, jeftin kolorimetar za terensku upotrebu. Idealno za izradu osnovnih biokemijskih mjerenja u malim medicinskim klinikama i laboratorijima.

Kivete za WPA instrumente

Kivete za sve Biochrom i WPA uređaje te potrošni materijal