Blirt

BLIRT S.A. je biotehnološka kompanija osnovana 2008. godine sada u vlasništvu Qiagen
locirana u Gdansku, Poljska, specijalizirana za proizvodnju proteina,
enzima i kitova za pročišćavanje i analizu nukleinskih kiselina te
edukacijskih kitova za molekularno-biološke metode.
Od ovog proizvođača nudimo:
Rekombinantne enzime i proteine (polimeraze, transkriptaze...)
- Proteinaze
- Inhibitore Rnaza
- Reverzne transkriptaze
- Polimeraze
- Ligaze
- Ostali proteini
Kitove za ekstrakciju nukleinskih kiselina
Kemikalije za PCR i qPCR
Potrošni materijal za gel elektroforezu
Edukacijske kitove

Ekstrakcijski kitovi

Reagensi

Gel elektroforeza

Edukacijski kitovi

Enzimi i proteini

Reverzna transkripcija