Faster

FASTER S.r.l., je tvrka od 1984 godine i sa sjedištem u Italiji, jedan je od vodećih europskih proizvođača širokog spektra laboratorijske opreme.

Trenutna proizvodnja uključuje:

Laminarne komore
Mikrobiološke sigurnosne komore
Citotoksične komore
Zamrzivači ultra niskih temperatura
Ormari za posebne namjene
Digestori sa filterima
Izolatori za citotoksične primjene i ispitivanja sterilnosti
Sustavi laminarnog protoka zraka za farmaceutske tvrtke