Membrane Solution

Membrane Solution je tvrtka koja proizvodi prvenstveno filtere za laboratorijsku namjenu. Između mnogobrojnih filtera za šprice tu se nalaze i filteri za membransku filtraciju te filteri potrošna plastika za laboratorije

Filteri za šprice

Membranski filteri - disk

Otala oprema

Vakuum filtracija