Prenosivi uređaji

Prenosivi uređaji za mjerenje pH , vodljivosti, otopljenog kisika, koncentracije iona kao samostalni ili kombinirani uređaji

SevenGo PRO I SevenGO uređaji

Fleksibilni jednokanalni ili dvokanalni uređaji vodonepropusni za brzu i laku primjenu na terenu ali ipak da zadovolje visoke kriterije analize traženih paramaetara

Seven2Go S2 pH metri

Seven2Go S3 vodljivost

Seven2GoPro S4 otopljeni kisik

Seven2GoPro S7 vodljivost

Seven2GoPro S8 pH i mjerenje ion selektivnim elektrodama

Seven2GoPro S9 otpljeni kisik

FiveGo

Lagani i jednostavan uređaj jedno kanalni uređaj za sve koji trebaju jedan parametar te što jednostavniji uređaj

raspoloživi uređaji su:

 

FiveGO F2 pH

FiveGo F3 vodljivost

FiveGO F4 DO

Dodatci i pribor

Sve što trebate kako bi povečali učinkovitost te pronašli riješenje za sve vaše potrebe

>Više o dodatcima