Ohaus

Ohaus je lociran u 19A Chapin Road; P.O. Box 2033; Pine Brook, NJ 07058 , USA

Ohaus je vodeći proizvođač vaga za laboratorije, edukacije, industriju i specijalizirana tržišta. Ohaus je osnovan 1907 godine i sa preko 90 godina iskustva razvijene su i razne aplikacije i rješenja. Rješenja koja se nude od vaga na petu decimalu grama do velikih industrijskih vaga sigurno Vam možemo ponuditi adekvatno riješenje

U programu Ohausa možete pronaći

Laboratorijske vage

Industrijske vage

Analizatore vlage

Centrifuge

Tresilice, mješalice, vortexe,inkubatore

laboratorijske liftove, klješta stezaljke, itd