SafeFast Elite klas III

SafeFAST Elite – Class III

Sigurnosni kabineti SafeFAST Elite III klase spadaju u najnoviju generaciju laminarnih sustava protoka zraka proizvedenih u Fasteru, u kojima izbor materijala najviše kvalitete jamči sukladnost s najstrožim sigurnosnim standardima.

Kabineti klase III potpuno su zatvoreni tipovi sigurnosnih kabineta koji se često pogrešno nazivaju "glowe box" koji se obično koriste u laboratoriju za obradu svih vrsta patogenih agenasa, klasificiranih od klase I. do IV  prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

SafeFAST Elite III klasa je  dizajniran s prednjim zaslonom opremljenim rukavicama, kako bi se matrijali s kojima se radi  izolirale od operatera. Komora  za transfer (opremljen s H 14 HEPA / ULPA filtrom) omogućuje unošenje materijala u kabinet klase III . Rukavice  omogućuju korisnicima da manipuliraju uzorcima i proizvodima sigurni u potpunu izolacije od patogena i infektivnih ili otrovnih materijala koji se koriste.

I transferniotvor i radne komora djeluju u negativnom tlaku , a ispušni zrak se odzračuje kroz sustav dvostrukih H 14 HEPA / ULPA filtara. Radna komora je u skladu sa klasom ISO 3 laminarnog protoka.

proizvod kataloški br. šireina cm tlak broj ventilatora
SafeFAST Elite 312 F00024200000 120 negativni 2
SafeFAST Elite 315 F00024300000 150 negativni 2
SafeFAST Elite 318 F00024400000 180 negativni 2
Posted in Faster, Laminarne komore.