Seven Direct

SevenDirect serija

Rukovanje instrumentima iz serije SevenDirect™ tako je intuitivno da možete odmah krenuti s mjerenjem. Uz veliki i pregledan zaslon u boji, čisti je užitak raditi s ovim instrumentima.

Za pokretanje mjerenja ili kalibracije, prebacivanje između načina mjerenja ili prebacivanje različitih izgleda zaslona potreban je samo jedan pritisak na tipku. Za prilagođavanje postavki, SevenDirect™ pruža izbornike s punim rečenicama na mnogo jezika. Nema više zagonetnih izraza.

 

Modeli SevenCompact uređaja su SD20,SD30, SD50,SD23, te gotove izvedbe sa opremom


 

SevenDirect

SD20 SevenDirect™ pH metar univerzalan i svestran

Ovaj univerzalni i dobro dizajnirani pH metar savršeni je izbor za širok raspon primjena za koji ne morate izdvojiti previše novca. To je mnogo više od mjerača pH vrijednosti: može mjeriti i ORP .

Uključeni držač elektrode sa savršeno okomitim pomicanjem EasyPlace pomaže vam da elektrodu dovedete u položaj koji najbolji odgovara vašem uzorku. Ovo omogućuje brža mjerenja i smanjuje rizik od naginjanja posude s uzorkom i/ili oštećenja senzora.

pH metar SevenDirect™ daje vam izbor: možete vidjeti sve podatke na zaslonu ili se usredotočiti na one najbitnije s prikazom na velikom zaslonu. Prebacivanje između različitih izgleda prikaza je jednostavno i zahtijeva samo jedan pritisak na tipku.

SevenDirect SD20 dolazi u sljedećim kompletima

SD20-Basic Uključuje instrument , nosač elektrode, zaštitni pokrov , brze upute, deklaracija o sukladnosti i test certifikat
SD20-Kit Kao SD20- basic ali dodatno sa elektrodom  InLab® Expert Pro-ISM, te dvije vrećice pufera za pH 4.01, 7.00, 9.21 i 10.00
SD20-Sirer Kao SD20-Kit ali sa EasyMix mješalicom magnetnom
SD20-HA Kit Kao SD20- basic ali dodatno sa elektrodom InLab® Routine Pro-ISM te kablom pripadajučim
SD20-LowVol Kao SD20- basic ali dodatno sa elektrodom InLab® Ultra-Micro
SD20-Organic Kao SD20- basic ali dodatno sa elektrodom InLab® Science Pro-ISM sa pripadajučim kablom
SD20-PureH2O Kao SD20- basic ali dodatno sa elektrodom InLab® Pure-Pro-ISM sa pripadajučim kablom
SD20-Solids Kao SD20- basic ali dodatno sa elektrodom InLab® Solids Pro-ISM sa pripadajučim kablom
SD20-Viscous Kao SD20- basic ali dodatno sa elektrodom InLab® Viscous Pro-ISM sa pripadajučim kablom

 

SevenDirect

S30 SevenDirect konduktometar univerzalan i svestran

Ovaj univerzalni i dobro dizajnirani mjerač savršeni je izbor za širok raspon primjena za koji ne morate izdvojiti previše novca. Ne samo da mjeri vodljivost nego i razne druge parametre, kao što su salinitet, otpornost, ukupna količina otopljenih krutina i vodljivost pepela.

Uključeni držač elektrode sa savršeno okomitim pomicanjem EasyPlace™ pomaže vam da elektrodu dovedete u položaj koji najbolji odgovara vašem uzorku. Ovo omogućuje brža mjerenja i smanjuje rizik od naginjanja posude s uzorkom i/ili oštećenja senzora.

Mjerač SevenDirect™ daje vam izbor: možete vidjeti sve podatke na zaslonu osjetljivom na dodir . Prebacivanje između različitih izgleda prikaza je jednostavno i zahtijeva samo jedan pritisak na tipku.

SevenCompact SD30 dolazi u sljedećim kompletima

SD30-Basic Mjerač vodljivosti SevenDirectt™ SD30 (uključujući držač elektrode)
SD30-Kit Verzija s priborom (kao i SD30-Basic, uključujući InLab® 731-ISM i paketiće za kalibraciju)
SD30-Pure H20 verzija s priborom (kao i SD30-Basic, uključujući InLab® 741-ISM i paketiće za kalibraciju)

 

SevenDirect

S23 SevenDirect™ pH/mV/OPR metar - univerzalan i svestran

Ovaj univerzalni i dobro dizajnirani pH metar savršeni je izbor za širok raspon primjena za koji ne morate izdvojiti previše novca. To je mnogo više od mjerača pH vrijednosti: može mjeriti i ORP.

Uključeni držač elektrode sa savršeno okomitim pomicanjem EasyPlace™ pomaže vam da elektrodu dovedete u položaj koji najbolji odgovara vašem uzorku. Ovo omogućuje brža mjerenja i smanjuje rizik od naginjanja posude s uzorkom i/ili oštećenja senzora.

pH metar SevenDirect™ daje vam izbor: možete vidjeti sve podatke na zaslonu osjetljivosm na dodir. Prebacivanje između različitih izgleda prikaza je jednostavno i zahtijeva samo jedan pritisak na tipku.

Prikaz oba parameter koi se mere simultaneously na dvije različite elektrode

SevenDirect SD23 dolazi u sljedećim kompletima

SD23-Basic Uključuje instrument , nosač elektrode, zaštitni pokrov , brze upute, deklaracija o sukladnosti i test certifikat
SD23-Kit Kao SD23- basic ali dodatno sa elektrodom  InLab® Expert Pro-ISM I InLab® 731-ISM te dvije vrećice pufera za pH 4.01, 7.00, 9.21 I 10.00 the 1413uS I 12.88mS
SD2-Pure H2O Kao SD23- basic ali dodatno sa elektrodom  InLab® Pure Pro-ISM I InLab® 741-ISM te dvije vrećice pufera za pH 4.01, 7.00, 9.21 I 10.00 the 1413uS I 12.88mS

 

SevenDirect

SD50 SevenDirect™ pH/Ion meter

SevenDirect SD50 je precizan i fleksibilan mjerač za određivanje pH, ORP i koncentracije iona. Instrument se isporučuje s EasyPlace senzorskom rukom.
Veliki zaslon u boji osjetljiv na dodir omogućuje izravno mjerenje i jednostavan unos podataka. Upute vode korisnike kroz postupak kalibracije senzora.

Instrument pohranjuje podatke poput vremenske oznake, uzorka i ID-a senzora sa svakim mjerenjem i automatski ispisuje ili izvozi zapise.

Zatvoreni pretinac za konektore i zamjenjivi poklopac štite instrument od prašine i prolijevanja, čak i s priključenim senzorima (IP54 u uporabi).

SevenDirect SD50 dolazi u sljedećim kompletima

SD50-Basic Uključuje instrument , nosač elektrode, zaštitni pokrov , brze upute, deklaracija o sukladnosti i test certifikat
SD50-Kit Kao i SD50-Basic, sa InLab® Expert Pro-ISM ,
vodičima za mjerenja pH i vodljivosti, 2 paketića pufera za pH 4,01, 7,00, 9,21, 10,00,
SD50-Pure H2O Kao i SD50-Basic, sa InLab® Pure Pro-ISM umjesto Expert Pro-ISM za pH i InLab® 741-ISM
umjesto 731-ISM za vodljivost.
SD50-F Ion Kao i SD50-Basic, sa  PerfectIon F .
SD50-HA Kao i SD50-Basic, sa  InLab® Routine Pro-ISM za pH.
SD50-Organic Kao i SD50-Basic, sa  InLab® Science Pro-ISM za pH.
SD50-LowVol Kao i SD50-Basic, sa  InLab® Micro Pro-ISM za pH.
Posted in Analitički instrumenti, Dodatci pH prenosivim, Elektrode, Konduktometri, Mettler Toledo, Otopljeni kisik, pH metri, Vodljivost.